APPLICATIONS OPEN NOW

Te Ōhaka Tīwhera

Te Ōhaka Tīwhera is a fund created and designed by a rōpū of rakatahi Māori from the Murihiku takiwā. Rakatahi have a unique perspective on their community, understand the challenges they face and are deeply invested in creating a positive future.

The fund’s name, Te Ōhaka Tīwhera, is a taoka gifted to the fund by the rōpū, which represents the thoughts and ideas of rakatahi Māori being developed and nurtured, and then brought to life through the fund.

Te Ōhaka Tīwhera is proudly supported by Te Rourou, One Aotearoa Foundation in partnership with Community Trust South, ILT Foundation, ILT, and Clare Foundation, who collectively believe rakatahi Māori are best placed to understand their own needs for support and cultural connection.

The Te Rourou, One Aotearoa Foundation team wishes to extend their appreciation to Hana Davis, a Year 11 student at Te Wharekura o Arowhenua, for her invaluable contribution in translating content into the Kai Tahu dialect.

“Mā te huruhuru, ka rere te manu – Adorn the bird with feathers and it will fly”.

 

Te Ōhaka Tīwhera

Ko Te Ōhaka Tīwhera tētahi pūraka pūtea ohaoha ko waihakatia e tētahi rōpū rakatahi Māori nō te takiwā o Murihiku.

He tirohaka motuhake tō te rakatahi ki ō tātau hapori, e mārama anō hoki rātau ki kā whakatāuteute o ia rā, ka mutu, arā te whakakiteka ka kōwhitia mai i te kete mātauraka o te rakatahi kia oranui te hapori hai kā tau ā muri ake nei.

He mea takoha te ikoa o te pūraka pūtea, nā taua rōpū tou. E tohu ana i kā wawata, i kā whakaaro o te huka rakatahi e whākaitia ana, arā, e tīwhera ana i kā parirau kia rere atu ki te ao whānui, e whākaitia ana, e whakawhanaketia ana, nāwai rā, ka whakatinanahia ki te pūraka pūtea nei.

E tautoko pūmau te Ōhaka Tīwhera mai i Te Rourou, One Aotearoa Foundation me, Te Pou Arataki Pounamu o Murihiku, ILT Foundation, ILT, me Clare Foundation.

 

VISITING YOUR PEPEHA – SMALL GRANT APPLICATION FORM

“We believe that knowing who you are and where you come from is important.” Te Ōhaka Tīwhera is offering rakatahi the opportunity to connect with their roots through ‘Visiting Your Pepeha’ grants. Individual grants of $2,000 are available to financially support recipients in visiting their pepeha.

These funds can be used for travel, accommodation, food, koha, and bringing someone along for the journey. Applications are open to rakatahi Māori aged 15-20, residing in Murihiku, who have whakapapa connections outside of the Otago/Southland regions.

Click to apply: Visiting Your Pepeha – Small Grant Application Form

 

TOROHIA TÖ PEPEHA – PUKA TONO PÜTEA KIRITAHI

“E whakapono ana mātau he mea whakahirahira te mōhio ko wai koe, nō hea koe”

‘Torohia ki tō Pepeha’

“E pīraki ana mātau kia kitea e koe tō pepeha hai te wā e kōrero ai koe – mātorotia tō marae, e tū whakahī ki tō tūrakawaewae, me tuohu ki tō mauka, kuhuna ō waewae ki te wai o tō awa. Rokohia kā pūrākau nā ō tīpuna, me ako hoki i tō whakapapa.”

E $2,000 te uara mo ia karāti takitahi kia tautoko i kā kaiwhiwhi. E āhei ana te whakamahi i tēnei pūtea kia utu te haereka, wāhi noho, kai, koha, anō me haria i tetahi takata ki tō taha.

Kua huakina kā tono ki kā rakatahi Māori, 15-20 tō pakeketanga, e noho ai koe ki Murihiku, ēkari e whakapapa ana koe ki kā wāhi puta noa i Ōtākou/Murihiku.

Pāwhiria kia tono mai: Visiting Your Pepeha – Small Grant Application Form

 

RAKATAHI-LED: INNOVATION IN SCHOOLS – FUND APPLICATION FORM

We know that rakatahi have amazing ideas for projects and events, and there aren’t always opportunities for this to happen. This fund gives rakatahi the chance to create a project, event, or initiative that connects rakatahi to te āo Māori within their schools. Funding will be paid to your school, so it is important that you work with your school to ensure that the project can go ahead.

You will be invited to present your idea to our panel and can bring other students and/or teachers along to provide support. Projects can be funded up to $5,000.

Click to apply: Rakatahi-Led: Innovation in Schools – Fund Application Form

 

NÄ TE RAKATAHI: AUAHATAKA I TE KURA – PUKA TONO PÜTEA

Kai te mōhio tātau, kai te rakatahi kā whakaaro mīharo mō kā kaupapa me kā taiopeka, heoti anō, kāre pea he āheika ki te whakatinana i aua whakaaro. Ko te take o tēnei pūraka pūtea ko te watua āheika ki te rakatahi ki te waihaka kaupapa, ki te whakatū taiopeka, ki te hoahoa kaupapa anō e tūhonotia ai te rakatahi ki te āo Māori i roto i ō rātau kura.

Nā reira, he mea tika kia mahi piri tata ai ki te taha o tō kura, kia whiwhi te rama kakariki mo tō ake kaupapa. Ka tonoa e mātou ki a koe kia whakaatu ki te roopu, e āhei ana te haria ētahi kaiako, ētahi tauira hoki kia whakanuia i te kaupapa.

Ko te whiwhika pūtea mō tō kaupapa e $5,000

Pāwhiria kia tono mai: Rakatahi Led: Innovation in Schools – Fund Application Form

 

TE ÖHAKA TÏWHERA – CONTESTABLE FUND

We are looking for creative and innovative projects or initiatives that support rakatahi to connect with te āo Māori. This could be through the arts, sport and recreation, education / learning, hui, events or wananga.

We’re also looking to support initiatives that encourage the use of tikanga and te reo Māori in the community. To receive funding, projects or initiatives must be targeted at supporting rakatahi (aged 12-24) based in Invercargill, Bluff or Murihiku.

We are open to applications from registered charities and state-integrated schools for grants of up to $15,000.

Click to apply: Te Ōhaka Tīwhera – Contestable Fund Application Form

 

TE ÖHAKA TÏWHERA – CONTESTABLE FUND

E kaikānohi mātou mo kā kaupapa auaha e tautoko ana i te huka rakatahi kia tūhono ai ki te Āo Māori.

He aroka ki kā toi, hākinakina, mahi a te rēhia, akoraka, hui, hīnoka, wānaka rānei. E tirohia hoki mātou ki kā kaupapa e whakanui kā tīkaka Māori, te reo Māori hoki.

Me hono atu ka kaiwhiwhi o Te Ōhaka Tiwhera ki tētahi o ēnei roopu nei:

· He roopu aroha (rēhita)

· He kura

Mēnā i te whiwhi te pūraka pūtea tautoko me aro kā kaupapa ki kā rakatahi (pakeke 12-24) e hoho ai ki Waihopai, Motupōhue, Murihiku rānei. Ka whakaae mātou ki kā tono i te uara $15 000.

Pāwhiria kia tono mai: Te Ōhaka Tīwhera – Contestable Fund Application Form

 

If you have any questions about these funds, please email Mandy Smith at mandy.smith@one.nz